BOOKS / LANGUAGES
Omer bin Hattab radiyallahu anh, imamul erou al musulmanilor, unul dintre mai marii companionilor profetului cunoscut ca spunând mereu adevărul, relatează: (Într-o zi câţiva dintre companionii profetului ne aflam în prezenţa şi în servicul său. În acea zi, acea oră atât de preţioasă, de onorată îmi fu dat să particip la discuţia profetului, am avut onoarea să mă aflu în prezenţa sa şi să văd chipul său binecuvântat, hrana sufletelor şi bucuria inimilor. Mai poate fi vreo zi la fel de preţioasă şi de onorată ca ziua în care l-am văzut pe îngerul Gebrail aleyhisselam în formă umană şi am ascultat din gura sa binecuvântată cum i-a explicat profetului sallallahu aleyhi ve sellem, clar şi frumos învăţăturile de care au nevoie robii lui Allahu teala? În acea zi s-a apropiat de noi o persoană ca şi cum ar fi răsărit luna. Purta haine foarte albe şi avea părul foarte negru. Nu se observau la el semnele specifice călătorilor cum ar fi praful sau transpiraţia. Nici unul dintre noi, companionii profetului nu îl cunoştea. Adică nu îl mai văzuserăm până atunci. A venit şi s-a aşezat lângă Trimisul lui Allah sallallahu aleyhi ve sellem lipindu-şi genunchii de genunchii acestuia. Acest călător era îngerul Gebrail aleyhisselam ce luase formă umană. Deşi poziţia sa ar părea necuviincioasă, aceasta arăta că ceea ce avea să comunice era foarte important. Ne arată că atunci când vrem să învăţăm 26 despre religie nu trebuie să ne ruşinăm şi nu trebuie să existe sentimente de mândrie sau superioritate între elev şi maestrul său. Astfel îngerul Gebrail aleyhisselam le arată companionilor Profetului că cel ce doreşte să înveţe despre religie trebuie să-şi întrebe învăţătorul liber, fără a se ruşina,căci nu este bine să ne ruşinăm căutând să învăţăm religia şi comportamentul pe calea lui Allahu teala.

Încă din vremea lui Adem aleyhisselam fiecare religie avea un timp de rugăciune. Pentru cei ce cred în Muhammed aleyhisselam a venit obligaţia să împlinească rugăciunile în toate aceste timpuri. Împlinirea rugăciunii nu este o condiţie a credinţei, însă credinţa în obligativitatea ei, este o condiţie a credinţei. Rugăciunea este stâlpul religiei. Cel ce îşi împlineşte corect şi constant rugăciunea şi-a construit religia şi şi-a consolidat clădirea Islamului. Profetul nostru sallallahu aleyhi ve sellem a zis:Rugăciunea este capul religiei noastre.Aşa cum nu există om fără cap, nu există nici religie fără rugăciune. Rugăciunea în Islam este următoarea poruncă importantă după mărturisirea de credinţă. Allahu teala le-a poruncit robilor Săi rugăciunea, pentru a-L adora doar pe El. În Coran se spune în peste o sută de versete: ”Împliniţi rugăciunea!. Într-un hadis se relatează: Allahu teala a poruncit să se implineasca rugăciunea de cinci ori pe zi. El a promis că cel ce împlineşte rugăciunea respectând toate condiţiile şi punând preţ pe împlinirea ei,va intra Rai. Rugăciunea este cel mai de preţ dintre actele de adorare obligatorii din religia noastră. Într-unul din hadis-uri se relatează: Cel ce nu-şi îndeplineşte rugăciunea nu-şi va primi partea din Islam!. Într-un alt hadis se spune: Rugăciunea este cea care diferenţiază un musulman de un necredincios. Deci, un musulman îşi împlineşte rugăciunea, pe când un necredincios, nu. Ipocriţii ce îşi împlinesc rugăciunea doar uneori vor avea o pedeapsă aspră în Iad. Profetul sallallahu aleyhi ve sellem a zis:Cei ce nu-şi implinesc rugăciunile, în Ziua de Apoi îl vor întâlni pe Allahu teala mânios.

FOLLOW US

https://www.islamyolu.net/book-list.html?tp=270